Links

Hieronder staan een paar interessante verwijzingen naar andere websites.

• Het specialisme kindergeneeskunde van ZorgSaam:
https://www.zorgsaam.org/ziekenhuis/specialismen/kindergeneeskunde
• Over rechten en plichten als kind in een ziekenhuis of onder behandeling van een dokter:
http://www.jadokterneedokter.nl/
• De website van stichting Cliniclowns Nederland. Zij vrolijken kinderen op die ziek zijn, een trauma of een handicap hebben:
http://www.cliniclowns.nl/
• Op deze website staat hoe ziekenhuispersoneel volgens de wet om moet gaan met kinderen in het ziekenhuis:
http://www.kindenziekenhuis.nl/
• De website van het longfonds voor kinderen met astma:
http://www.longfonds.nl/astmakids
• De website over medicatie bij astma voor kinderen in vier leeftijdscategorieën:
www.klaarbeeld.nl/astmaproject
• Dit is de website van het Nederlandse diabetesfond voor kinderen met suikerziekte:
http://www.sugarkids.nl/
• Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind, zodat na veel vervelende dagen de leuke dagen toch nét iets langer duren!
http://www.opkikker.nl/